Essay writing for english test - cuốn sách cần thiết cho writing task 2

Cuốn sách tiếng anh Essay Writing For English Test mô tả từng bước tiếp cận cách luyện viết tiếng anh chuẩn bị cho bài thi IELTS về kỹ năng viết. Sách cung cấp các bài tập thực hành viết theo từng giai đoạn bằng cách đưa ra danh sách các chủ đề ở phần A, các bài viết mẫu cũng sẽ được cho ra ở phần B. Phần cuối là các bài giải thích cách làm cho từng mẫu bài tập viết.

Đây là cuốn sách hướng dẫn rất tỉ mỉ các bước làm 1 bài writing Task 2 trong bài thi Ielts. từ phân tích đề, cấu trúc câu và chắc chắn không thể thiếu những cụm từ "chất" cho từng dạng bài.

Link tải tại đây.

Tin tức khác