IELTS EXPRESS - CUỐN SÁCH HƯỚNG DẪN TỰ HỌC IELTS CHI TIẾT NHẤT

IELTS EXPRESS upper-intermediate phù hợp với các bạn đang ở band 5.5 và muốn bứt phát lên 6.0+. Điểm đặc biệt là sách đươc thiết kễ rất chi tiết, giải thích cặn kẽ. Bao gồm:

  •  3 bài kiểm tra tiến độ, mỗi bài sẽ đưa đến cho bạn các bài test để luyện tập cho các unit trước đó.
  •  1 bài kiểm tra hoàn thiện cho bài Academic test
  •  1 ngân hàng câu trả lời gợi ý cho kỹ năng Writing

 

Trong từng unit, sẽ bao gồm: P

Phần giới thiệu về chủ đề trong unit cũng như các từ khóa

 

Các bài tập giúp phát triển các kỹ năng IELTS

  • 1 bảng bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết cho các bài test
  • 1 bảng nêu ra chiến thuật học, hướng dẫn từng bước một để hoàn thành các task

Express tips sẽ đưa ra lời khuyên và các điểm quan trọng trong bài học.

Đặc biệt, mỗi section Viết sẽ có một bài essay mẫu và mỗi section Nói sẽ có một bản ghi âm câu trả lời đạt điểm cao.

Tải sách tại đây.

Tin tức khác