Khóa học tiếng Anh tổng quát | Scots English

Khóa học tiếng Anh tổng quát

Scots thiết kế khóa học tiếng Anh Tổng quát trong 5 cấp độ với sự kết hợp chặt chẽ giữa việc học trên lớp (6 giờ/tuần) và ít nhất 10 giờ/tuần tự học với mục tiêu giúp học viên chinh phục các kỹ năng trong tiếng Anh một cách hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất. Khóa học tiếng Anh Tổng quát cũng là nền tảng cho các khóa luyện thi IELTS.

Các trình độ trong khóa học

Các khóa học khác