Lịch khai giảng

Ngày khai giảng Khóa học Tên lớp Ngày học Thời gian học
20/10/2017 PRO PRO.201017 Thứ 4, Chủ nhật 18:00 - 21:00
25/10/2017 IELTS2 IELTS2.251017 Thứ 5, Chủ nhật 18:00 - 21:00
30/10/2017 GE2 GE2.301017 Thứ 5, Thứ 7 18:00 - 21:00