Pre-Intermediate

Mục đích khóa học: 

Khóa học này nhằm mục đích giúp học viên chuyển tiếp từ lớp Elementary học đến Pre-intermediate. Học viên sẽ bắt đầu làm quen với các tình huống liên quan đến sinh hoạt, đi lại, để mô tả hoặc bày tỏ ý kiến của mình về các chủ đề như kinh nghiệm, tham vọng, ý kiến, lý do, và kế hoạch.

Đầu vào 

Tương đương 3.0 IELTS

Đầu ra 

Tương đương 4.0 - 4.5  IELTS

Thời lượng khóa học

  • 12 tuần
  • 2 buổi 1 tuần
  • Mỗi buổi 3 tiếng 

Hiệu quả đầu ra của khóa học

  • Đạt được vốn từ mới và cấu trúc ngữ pháp phong phú, học viên có thể diễn đạt ý tốt hơn với những cuộc hội thoại dài hơn để thể hiện quan điể cá nhân của mình;
  • Đọc và hiểu thông tin về các chủ đề quen thuộc;
  • Viết thư từ chính thức đơn giản và văn bản về các vấn đề quen thuộc sử dụng chính xác thời gian hoặc các biểu thức để làm cho thời gian và chuỗi sự kiện rõ ràng.

 

 

Đầu vào

Tương đương 3.0 IELTS
Đầu raTương đương 4.0 - 4.5 IELTS
Thời lượng học3h/ buổi (tổng: 90 giờ)
Thời gian học2 buổi/tuần
Học phí14,400,000