Advance

Mục đích khóa học: 

Khóa học này cung cấp giảng dạy ở một mức độ tiên tiến và chuẩn bị học sinh cho các cấp độ cao nhất của tiếng Anh tổng quát. Nó được thiết kế để củng cố kiến thức đã học từ mức trước đó và để đảm bảo rằng học sinh đã đạt được sự tự tin trong tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh.

Hiệu quả đầu ra của khóa học

  • Củng cố kiến thức chặt chẽ bao gồm cho cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;
  • Nâng cao hiệu quả việc nói Tiếng Anh về mọi chủ để ở một cấp cao hơn và qua đó thể hiện được sự lưu loát, chính xác;
  • Phát triển kỹ năng mềm trong giao tiếp, xử lí các tình huống giao tiếp bằng Tiếng Anh một cách thành thạo;
  • Nói chuyện với người bản ngữ lưu loát, linh hoạt, tự nhiên, và tự tin
Đầu vào:Tương đương 6.0 - 6.5 IELTS
Đầu ra:Tương đương 7.0 - 7.5 IELTS
Thời lượng học:3h/buổi (tổng: 90 giờ)
Thời gian học:2 buổi/tuần
Học phí: 14,400,000