Tổng quan về Writing Task 2

scots-english

Trong phần này chúng ta cần viết một bài luận, độ dài tối thiểu là 250 từ. Thường các thí sinh sẽ dành 40 phút để viết Task 2, còn 20 phút cho Task 1. Đề bài cho Task 2 sẽ là những chủ đề chung chung, tức là bất cứ người nào trên toàn thế giới cũng biết một chút về chủ đề đó, ví dụ: giáo dục, tội phạm, sức khỏe, giao thông, môi trường,…

Giám khảo sẽ chấm điểm bài luận dựa vào 4 tiêu chí, mỗi tiêu chí chiếm 25% tổng số điểm. 4 tiêu chí đó là: Task response (trả lời được câu hỏi đề bài), Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc và chặt chẽ), Vocabulary (Từ vựng) và Grammar (Ngữ pháp).

Scots English mách bạn những lưu ý quan trọng khi làm writing task 2 !

Phân bổ thời gian cho Writing Task 2

Bài luận tối thiểu là 250 từ chia cho 4 đoạn, tương đương khoảng 13-15 câu, và chúng ta có 40 phút.

Bước 1. Planning: ý tưởng, từ vựng, cấu trúc – 10 phút

Đây là phần quan trọng bậc nhất trong writing. Nhiều bạn không hề có bước chuẩn bị này, một vài bạn thì chỉ dành từ 1 đến 2 phút để lên ý tưởng và viết.

Bước 2. Introduction: 2 câu – 5 phút

Rất nhiều người nghĩ rằng đoạn mở đầu này nên viết dài và dùng nhiều từ vựng, cấu trúc phức tạp. Tuy nhiên những thứ tốt nhất đó nên dành cho phần Body (thân bài) vì đó mới là phần mà giám khảo quan tâm.  

Bước 3. Body:

Body 1: 5-6 câu – 10 phút

Body 2: 5-6 câu – 10 phút

Phần Body là phần các bạn nên tập trung cả về thời gian và trí óc nhiều nhất. Việc viết trong 10 phút sẽ khá là khó khăn. Tuy nhiên, qua quá trình luyện tập và đã có chuẩn bị tốt về ý tưởng, từ vựng và cấu trúc ở phần Planning, thì 10 phút là một thời gian hợp lý để chúng ta  hoàn thành một đoạn Body.

Bước 4. Conclusion: 1 câu + Checking time – 5 phút

Câu kết luận chỉ là paraphrase lại ý kiến chúng ta đã nêu ở phần Introduction. Do đó 1 câu ngắn gọn sẽ giúp tiết kiệm thời gian làm bài, và chúng ta cũng nên đọc lướt lại bài để kiểm tra về chính tả và ngữ pháp trong 5 phút cuối này.

Đó là cách phân chia thời gian và số câu cho bài viết Writing Task 2!