Tổng hợp các dạng bài trong Ielts Reading

scots-english

Như chúng ta đã biết, bài test IELTS Reading được thiết kế để kiểm tra khả năng đọc hiểu của người học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2. Để thực hiện mục đích này, các examiners sẽ tạo ra một số câu hỏi nhằm đánh giá được thí sinh hiểu bài đọc như thế nào.

Dưới đây là 5 dạng câu hỏi của bài test IELTS Reading

1) Multiple choice question

Multiple choice questions trong IELTS Listening là dạng câu hỏi lựa chọn với 4 đáp án A,B,C,D cho sẵn. Dạng câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi gây nhiều trở ngại, bởi thông tin chứa trong 4 đáp án đó đều được nhắc đến trong bài đọc. Với dạng câu hỏi này, chính xác nhất là khi đã chọn 1 đáp án là đúng, chúng ta cần chứng minh các đáp án còn lại là sai hoặc không có thông tin.

2) Matching

Dạng phổ biến hay gặp nhất là dạng matching headings. Đối với dạng này, chúng ta sẽ phải chọn tiêu đề cho từng đoạn văn trong một bài văn hoàn chỉnh từ một danh sách các tiêu đề đã được cho sẵn. Thông thường, sẽ có nhiều tiêu đề cho sẵn hơn so với số lượng đoạn văn trong bài, điều đó gây ra khó khăn trong việc chọn đáp án chính xác.

Dạng thứ hai cũng rất hay được hỏi đến trong IELTS Reading là matching names. Với dạng ngày người đọc sẽ được cho một số cái tên được tổng hợp trong bài và thông tin liên quan đến ý kiến, khẳng định của những cái tên đó sao cho phù hợp.

Dạng matching cũng có một loại nữa đó là matching information với đoạn chứa thông tin đó. Điều đó có nghĩa là sẽ có một vài mẩu thông tin nhỏ và được yêu cầu chỉ ra mẩu thông tin đó nằm trong đoạn nào.

3) True/False/Not given hoặc Yes/No/Not given

True/False/Not Given: đây là dạng bạn cần dựa vào facts CÓ TRONG BÀI

Yes/No/Not Given: đây là dạng các em cần suy luận opinion của tác giả

Trong mỗi dạng chúng ta cần xác định mối quan hệ giữa thông tin trong bài và thông tin trong câu hỏi. Cần chú ý rằng khi làm dạng Yes/No/Not Given, Chúng ta cần xác định xem ý kiến của tác giả như thế nào, chứ không phải là tìm kiếm facts. Điều đó có nghĩa là dù sự thật rất hiện nhiên như là “nước sôi ở 100 độ C” xuất hiện trong câu hỏi thì đáp án vẫn chưa chắc chắn là True/Yes vì có thể thông tin này không được nhắc đến trong bài. Chúng ta nên bỏ qua những hiểu biết cá nhân trong khi làm dạng bài này – dạng bài được coi là khó nhằn nhất trong kỹ năng đọc.

4) Short-answer questions

Với dạng bài này, chúng ta sẽ được cho một vài câu hỏi về thông tin trong bài, bắt đầu bằng những từ để hỏi như who, what, which, why ….. và nhiệm vụ của chúng ta là tìm đáp án tương ứng cho các câu hỏi trên trong bài đọc. Nhưng sao nó lại được gọi là short answer question? Vì chúng ta bị hạn định số lượng từ cho mỗi đáp án, thường chỉ là 1 – 3 từ.

5) Completion

Có khá nhiều loại câu hỏi dạng completion như hoàn thành câu, đoạn tóm tắt, hoàn thành 1 biểu đồ, 1 map….

Sentence completion

Summary completion

Note/table/flow chart

Tên của dạng bài cũng đã nói lên yêu cầu dành cho người đọc. Chúng ta cần hoàn thành các câu, đoạn tóm tắt, hoàn thành 1 biểu đồ, 1 map được cho bằng một từ hoặc cụm từ. Lưu ý không sử dụng nhiều hơn số lượng từ được cho phép để điền vào mỗi chỗ trống và đảm bảo rằng bạn viết đúng chính tả. Nhưng dễ dàng hơn, những từ và cụm từ này hoặc hoàn toàn có sẵn trong bài đọc hoặc được cho trực tiếp trong câu hỏi.

Tưởng là nhiều nhưng hóa ra chỉ có 5 dạng 😀 

Những bước chinh phục điểm cao trong IELTS Reading dần dần hiện ra trước mắt các bạn rồi đúng không? Nắm bắt được các dạng bài và yêu cầu của từng dạng chính là một trong những bước khởi đầu hoàn hảo cho các bạn đang trên con đường chinh phục đỉnh cao IELTS !