KIDS STARTER LEVEL 1 

Là khóa học được xây dựng để hỗ trợ học viên bước đầu cải thiện phản xạ Tiếng Anh, rèn luyện phát âm chuẩn nhằm tự tin giao tiếp Tiếng Anh trong môi trường quốc tế, cũng như hình thành kiến thức nền phục vụ cho kỳ thi lấy chứng chỉ Starter. Đồng thời, khóa học giúp xây dựng những kỹ năng mềm hữu ích trong môi trường học tập và làm việc quốc tế.

NHỮNG AI NÊN THEO HỌC?

BẠN ĐƯỢC GÌ SAU KHOÁ HỌC

 • Khả năng phản xạ Tiếng Anh được kích thích và bồi đắp
 • Phát âm chuẩn phục vụ giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế
 • Kiến thức nền bước đầu chinh phục những kỳ thi lấy chứng chỉ như Starter, Mover, Flyer,…
 • Hệ thống kỹ năng mềm hữu dụng trong môi trường học thuật quốc tế tương lai

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

 • Làm quen với từ vựng từ những đơn vị nhỏ nhất như chữ cái, chữ số, từ đơn
 • Rèn luyện phát âm tự nhiên, dễ nghe hiểu
 • Bước đầu tiếp cận dạng bài thi sát với đề thi chứng chỉ Starter của Cambridge

 

QUYỀN LỢI HỌC TẬP

 

 • Kiểm tra đầu vào xác định trình độ
 • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá trình độ
 • Tương tác và phản hồi liên tục với giáo viên
 • Trải nghiệm môi trường học chuẩn Úc
 • Tư vấn lộ trình học IELTS và du học từ A-Z