Những điều nên làm trong phần thi IELTS SPEAKING (P1)

Các kỳ thi IELTS diễn ra thì đa số các sĩ tử đều lo lắng cho phần thi IELTS speaking của họ và không chắc chắn làm thế nào để đạt được điểm số tốt nhất ?

Theo như các sĩ tử đã biết phần thi speaking có 3 sections. Đầu tiên Scots sẽ chỉ cho các bạn những điều nên và không nên làm trong phần thi IELTS SPEAKING PART 1.

 

Part 1 thường kéo dài khoảng 4-5 minutes và được chia làm 2 phần:

  1. Phần 1: Introduction: Ở phần này: các bạn sẽ có các câu chào hỏi làm quen với giám khảo, hoặc các bạn có thể hiểu là 2 người sẽ giới thiệu bản thân với nhau.
  2. Phần 2: giám khảo sẽ có 1 số câu hỏi bản thân các bạn, nội dung của các câu hỏi sẽ xoay quanh 2 – 3 topics trong 1 số topics như: hometown, work, study, family, friend, hobbies, food, sports, weather. Và các câu hỏi này sẽ không khó lắm đâu.

Dưới đây là một vài TIPS để giúp các bạn hoàn thành thật tốt bài thi SPEAKING: