KIDS MOVER LEVEL 1

Là khóa học được xây dựng để hỗ trợ học viên bước đầu tập trung phát triển phản xạ Tiếng Anh, rèn luyện phát âm chuẩn nhằm tự tin giao tiếp Tiếng Anh trong môi trường quốc tế, cũng như bước đầu chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi lấy chứng chỉ Mover.

Đồng thời, khóa học giúp xây dựng và bồi đắp những kỹ năng mềm hữu ích trong môi trường học tập và làm việc quốc tế.

NHỮNG AI NÊN THEO HỌC?

BẠN ĐƯỢC GÌ SAU KHOÁ HỌC

 • Khả năng phản xạ Tiếng Anh được nâng cao
 • Phát âm chuẩn phục vụ giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế
 • Kiến thức căn bản toàn diện chinh phục những kỳ thi lấy chứng chỉ như Starter, Mover, Flyer,…
 • Hệ thống kỹ năng mềm hữu dụng trong môi trường học thuật quốc tế tương lai

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

 • Chủ đề đa dạng và phong phú: địa điểm, nghề nghiệp, các công việc nhà,…
 • Áp dụng ngữ pháp và từ vựng để hoàn thành câu
 • Rèn luyện phát âm tự nhiên
 • Tiếp cận các dạng bài thi sát với đề thi chứng chỉ Mover của Cambridge

 

.

QUYỀN LỢI HỌC TẬP

 

 • Giáo trình được biên soạn chuẩn bởi các chuyên gia
 • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá trình độ
 • Tương tác và phản hồi liên tục với giáo viên
 • Trải nghiệm môi trường học chuẩn Úc