Upper-Intermediate

Mục đích khóa học: 

Upper-Intermediate giúp học sinh tiếp cận với các cấu trúc chính của Tiếng Anh và thêm vào đó là sự tự tin khi trình bày quan điểm của mình. Khóa học này giúp học viên có một vốn từ vựng sâu hơn và sử dụng linh hoạt trong mọi hoạt động hàng ngày. Học viên sẽ tham gia vào các hoạt động như các cuộc tranh luận, thuyết trình, và đóng vai nhằm hỗ trợ để cải thiện khả năng Tiếng Anh của học viên.

Hiệu quả đầu ra của khóa học

  • Có khả năng tổ chức một cuộc nói chuyện dài hơn và dùng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp nhiều hơn;
  • Phát triển kỹ năng viết bằng văn bản, cấu trúc đa dạng;
  • Viết các đoạn văn với bố cục chặt chẽ, từ vựng chính xác và cách thể hiện lời văn hay, thuyết phục.
Đầu vào:Tương đương 5.0 - 5.5 IELTS
Đầu ra:Tương đương 6.0 - 6.5 IELTS
Thời lượng học:3h/buổi (tổng: 90 giờ)
Thời gian học:2 buổi/tuần
Học phí: 14,400,000