Intermediate

Mục đích khóa học: 

Khóa học này được thiết kế để giúp các học viên chuyển tiếp từ cấp Pre-Intermediate giúp cải thiện khả năng tiếng Anh  trong bốn kỹ năng quan trọng là nghe, nói, đọc và viết. Thông qua một loạt các bài tập chuyên sâu và thực tế, khóa học này sẽ trang bị cho học viên những cấu trúc kiến thức ngữ pháp phúc tạp hơn, vốn từ vựng mới hơn để có thể chuyển lên học lớp Upper-intermediate.

Hiệu quả đầu ra của khóa học

  • Sử dụng từ ngữ thành tạo ở trình độ trung cấp;
  • Nắm bắt được quy tắc phát âm từ vựng trong Tiếng Anh;
  • Tự tin trình bày chủ đề cụ thể trong lớp học;
  • Tự tin thực hành các buổi đàm phán, thuyết trình, thảo luận cùng các học viên trong lớp.
Đầu vào: Tương đương 4.0 - 4.5 IELTS
Đầu ra:Tương đương 5.0 - 5.5 IELTS
Thời lượng học: 2h/ buổi
Thời gian học: 3 buổi/ tuần
Học phí: 14,400,000