Lớp học thử Teen Talent


Chương trình Tiếng Anh học thuật dành cho học sinh từ 10 đến 15 tuổi được thiết kế bao gồm 6 trình độ từ A1+ đến B2 tương ứng với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR). Khoá học được xây dựng với mục tiêu giúp các em học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi KET, PET, FCA và làm quen với kỳ thi IELTS.

Chương trình không chỉ cải thiện kỹ năng tiếng Anh nền tảng như Nghe, Nói, Đọc và Viết hay kỹ năng học thuật mà còn xây dựng các kỹ năng sống, kỹ năng học tập thiết yếu như Kỹ năng Hợp tác, Kỹ năng Giao tiếp, Phương pháp Sáng tạo, Tư duy phản biện… giúp các em sẵn sàng thành công trong môi trường học thuật quốc tế.

Lớp học thử sẽ mang đến cho bạn

1. Trải nghiệm mô hình học tập chuẩn Úc

2. Cơ hội rèn luyện 4 kỹ năng tiếng Anh học thuật

3. Làm quen với các kỹ năng tư duy tích cực, tư duy xã hội và học tập chủ động

4. Tham gia các hoạt động phát triển các kỹ năng ngôn ngữ

5. Nhận lời khuyên từ chuyên gia hàng đầu

 

Hoàn toàn miễn phí !!