Có thể bạn chưa biết về Ielts Writing Task 1

scots-english

Ielts Writing Task 1 là phần các bạn phải làm sau phần Reading. Thời gian để các bạn làm Task 1 là 20 phút và bạn phải viết tối thiểu 150 từ. Nhiệm vụ của các bạn thí sinh ở phần này là mô tả một hay nhiều đồ thị trong một báo cáo một cách logic nhất.

Bài viết của các bạn sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:

 •         Task Achievement (TA): Hoàn thành nhiệm vụ – trả lời được yêu cầu của đề.
 •         Coherence and Cohesion (CC): Có kết nối và mạch lạc, các ý liên kết với nhau một cách logic.
 •         Lexical Resource (LR): Sử dụng từ vựng một cách phong phú.
 •         Grammatical Range and Accuracy (GRA): Sử dụng nhiều và đúng các cấu trúc ngữ pháp.

Các dạng biểu đồ trong bài thi Task 1 thường là các dạng với tỉ lệ ra đề tổng hợp như sau:

 •         Table (bảng biểu): 32%
 •         Line graph (biểu đồ đường) và bar graph (biểu đồ cột ngang): 18%
 •         Pie chart (biểu đồ tròn): 16.5%
 •         Diagram (giản đồ, lược đồ): 16%
 •         Column graph (biểu đồ cột dọc): 15%
 •         Process (quá trình sản xuất hay phát triển): 12%
 •         Map (bản đồ): 6%
 •         Combined charts (biểu đồ hỗn hợp): ví dụ như hai biểu đồ cột hay một biểu đồ cột với một biểu đồ đường, hoặc biểu đồ bao gồm cả cột và đường trên cùng một biểu đồ. Đây cũng là một dạng đề được dùng phổ biến.

Để làm bài Writing task 1 được điểm cao, các bạn phải lựa chọn phân tích những thông tin phù hợp của đề bài và có một cấu trúc bài làm hợp lý.

Dàn bài chung cho IELTS writing task 1 thường yêu cầu 3 – 4 phần chính:

 1.      Introduction (mở bài)
 2.      Overview (tổng quan) – phần này có thể cho cùng vào phần mở bài.
 3.      Main (Thân bài) – phần này có thể gồm 1 – 2 đoạn
 4.      Conclusion – kết bài có thể có hoặc không, không bắt buộc. Tùy theo thời gian mà bạn còn sau khi đã viết tất cả các phần trên mà bạn nên cân nhắc có nên viết kết bài hay không.

Hi vọng những lưu ý này của Scots English sẽ giúp bạn “ăn chắc” trong phần thi IELTS writing task 1!