Bạn đã nắm rõ cách tính điểm của kỳ thi IELTS ?

cach-tinh-diem-cua-ky-thi-ielts

Cách chấm điểm IELTS 

Kết quả thi IELTS được thể hiện bằng thang điểm từ 1-9. Trên bảng điểm IELTS của thí sinh sẽ thể hiện điểm tổng và điểm của từng kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng nghe, đọc, viết và nói. Điểm tổng của 4 kỹ năng sẽ được làm tròn số theo quy ước chung như sau: Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là “.25” thì sẽ được làm tròn lên thành “.5”, còn nếu là “.75” sẽ được làm tròn thành 1.0.

Phần nghe trong kỳ thi IELTS

Điểm thành phần của 4 kỹ năng gồm 40 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh sẽ được một điểm; số điểm tối đa có thể đạt được là 40 cho từng bài thi. Thang điểm từ 1-9 sẽ được tính dựa trên số câu trả lời đúng.

Phần đọc trong kỳ thi IELTS

Gồm 40 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh sẽ được một điểm. Cách chấm điểm bài thi đọc của cả 2 hình thức IELTS học thuật và tổng quát như nhau. Điểm khác biệt giữa 2 bài thi này là vể thể loại và ngôn ngữ sử dụng trong bài thi. Tuy nhiên, bài thi đọc ở hình thức IELTS học thuật thường có nhiều từ vựng khó và cấu trúc phức tạp hơn. Do vậy, cùng một điểm số nhưng thông thường thí sinh phải phấn đấu đạt số câu trả lời đúng ở loại hình học thuật nhiều hơn loại hình tổng quát.

UPPER-INTERMEDIATE

Xem thêm bảng thông tin về cách chuyển đổi điểm của thí sinh theo từng cấp độ khác nhau của bài thi nghe và đọc:

Nghe Đọc

(hình thức IELTS học thuật)

Đọc

(hình thức IELTS tổng quát)

Điểm tổng Số câu trả lời đúng trên 40 câu Điểm tổng Số câu trả lời đúng trên 40 câu Điểm tổng

Số câu trả lời đúng trên 40 câu

5

16 5 15 4 15

6

23 6 23 5 23
7 30 7 30 6

30

8 35 8 35 7

34

Phần viết trong kỳ thi IELTS

Giám khảo IELTS sẽ dựa vào bảng mô tả chi tiết thang điểm 1-9 để cho điểm dựa trên bốn tiêu chí: khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi (đối với đề tài 1), Khả năng trả lời bài thi (đối với đề tài 2); tính gắn kết – kết nối giữa các câu, đoạn văn; vốn từ vựng và ngữ pháp. Trọng số tính điểm cho mỗi tiêu chí là như nhau.

Phần nói trong kỳ thi IELTS

Giám khảo sẽ tính điểm dựa trên tiêu chí sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói, vốn từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm. Tỷ lệ tính điểm cho mỗi tiêu chí là như nhau. Giám khảo IELTS tại IDP luôn phải trải qua khóa đào tạo tập trung về các quy chuẩn chấm thi để đảm bảo bài thi được chấm chính xác và đúng tiêu chuẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *